Image default
Izobraževanje

Prevajanje pogodbe

Prevajanje pogodbe v srbščino

Pogodba je sporazum, ki ga skleneta najmanj dve strani, v njej pa so zapisani pogoji, obveznosti in pravice, ki zavezujejo vpletene. Če sklepamo pogodbo s tujci, je pomembno, da poskrbimo tudi za prevajanje. Zelo pomembno je, da je pogodba prevedena jezikovno brezhibno in upošteva ustaljeno obliko.

https://www.lingula.si/jezikovna-sola/clanki/?b=prevajanje

Različne vrste pogodb

Poznamo veliko različnih pogodb, vsaka izmed njih pa mora upoštevati vnaprej predpisano obliko, saj je v nasprotnem primeru lahko nična. Poznamo na primer: darilno, posojilno, avtorsko, prevozno, zavarovalno, podjemno, gradbeno, kupoprodajno pogodbo.

Pogodba o zaposlitvi

Zaradi ekonomskih potreb po kadru je ena izmed najpogostejših pogodb, ki se sklepajo med slovenskimi podjetji in prebivalci Srbije, pogodba o zaposlitvi. Pri pogodbi o zaposlitvi ne smemo izpustiti naslednjih podatkov:

  • datum nastopa dela,
  • naziv delovnega mesta oziroma vrsta dela,
  • kraj opravljanja dela,
  • čas, za katerega je sklenjena pogodba o zaposlitvi,
  • zaposlitev s polnim ali krajšim delovnim časom,
  • določilo o dnevnem ali tedenskem delovnem času in razporeditvi delovnega časa,
  • določilo o znesku osnovne plače delavca v EUR,
  • določilo o letnem dopustu oziroma načinu določanja letnega dopusta,
  • dolžina odpovednih rokov.

Poskrbite za kakovosten prevod besedila

Prevajanje pogodbe v srbščino naj opravi prevajalec z ustreznimi izkušnjami in znanjem, ki je usposobljen za prevajanje takšnih besedil. Pomembno je, da je pogodba prevedena strokovno, jezikovno pravilno in da vsebuje ustrezno pravno terminologijo, ki se pogosto uporablja v tovrstnih besedilih.

Pogosti srbski izrazi v pogodbah

V srbščini se v pogodbah pogosto pojavljajo naslednji izrazi:

slovensko srbsko
notranji sporazum unutarnji/unutrašnji sporazum
zaključno poročilo završni izveštaj
skupne smernice zajedničke smernice
pooblaščene osebe ovlašćena lica
odpoved pogodbe raskid ugovora
zaupnost podatkov poverljivost podataka
finančne obveznosti finansijske obaveze

Lingulini izkušeni prevajalci

Če boste prevajanje zaupali Lingulini prevajalski ekipni, bomo glede na področje poiskali najustreznejšega prevajalca in poskrbeli, da bo prevajanje pogodbe v srbščino opravljeno v dogovorjenem roku in brez napak.

Vir:

http://dei.gov.ba/dei/dokumenti/uskladjivanje/default.aspx?id=+9675&langTag=bs-BA

Leave a Comment