Image default
Izobraževanje

Tečaj nemščine

Brandenburška vrata in zanimiva dejstva

Tečaj nemščine je priložnost za pogovor o številnih zanimivih temah, denimo o nemški arhitekturi. Brandenburška vrata so simbol Berlina in tudi celotne Nemčije, predstavljajo pa tudi evropsko enotnost in mir.

Pomemben vhod v Berlin

Vrata so zgradili po naročilu pruskega kralja Friderika Viljema II. Gradnja je trajala tri leta – od 1788 do 1791. Bila so del mestnega obzidja (die Stadtmauer) in ena od 18 vrat, skozi katera je bilo možno vstopiti v Berlin. Njihov pomen pa je pravzaprav večji: bila so vhod v avenijo, ki je vodila do kraljeve palače (der Königspalast), ki je še danes središče življenja v Berlinu.

Antični vzori

Za vzor gradnje je arhitekt Carl Gotthard Langhans izbral Propileje, znamenita vrata, skozi katera se vstopa v atensko Akropolo. Kot so Propileje pomenile vhod (der Eingang)  v središče antičnega sveta, tako so tudi Brandenburška vrata pomenila vhod v središče pruskega kraljestva (das Königreich Preußen).

Nad vrati je boginja miru, ki se vozi v slavnostni kočiji

Brandenburška vrata so sestavljena iz 12 dorskih stebrov (die Säule), po šest na vsaki strani, ki tvorijo pet hodnikov z različnimi reliefi. Na vrhu strukture je kvadriga (die Quadriga), voz s štirimi konji, ki ga upravlja boginja miru, saj vrata po prvotni ideji simbolizirajo mir.

Kvadriga se je kmalu soočila s svojim nasprotjem – vojno

Napoleon je vstopil v Berlin leta 1806 in kvadrigo vzel kot vojni plen (die Kriegsbeute). Le osem let pozneje je bil Napoleon poražen in kvadriga je bila vrnjena na svoje mesto. Tokrat so žezlu z vencem iz hrastovih listov dodali železen križ (das Kreuz) kot nov simbol pruskega kraljestva. To je spremenilo tudi simboliko kipa – simbol miru se je spremenil v boginjo zmage.

Berlinski zid

Po koncu druge svetovne vojne so bila vrata na vzhodni strani, tik ob meji z zahodnim delom, berlinski zid (die Berliner Mauer), zgrajen leta 1961, pa je stal le nekaj deset metrov stran. Simbol miru je tako postal simbol nemške delitve vse do padca zidu leta 1989.

Znamenje združitve in napredka

Vrata (das Tor) so od padca berlinskega zidu tako simbol združitve Nemčije in simbolizirajo upanje, da med Nemci nikoli več ne bo zidov in takšnih delitev. V začetku tega stoletja so bila Brandenburška vrata tudi temeljito obnovljena in lahko rečemo, da njihov sijaj simbolizira nov vzpon Berlina in Nemčije kot vodilne evropske gospodarske moči (die Macht).

Tečaj nemščine je odlična priložnost, da se seznanite tudi z nemškimi arhitekturnimi simboli, ki so pomembno vplivali na razvoj nemške zgodovine.

Vira:

https://sl.wikipedia.org/wiki/Brandenbur%C5%A1ka_vrata

https://www.putovnica.net/odredista/njemacka/berlin/sto-posjetiti-znamenitosti-u-berlinu/brandenburska-vrata

Leave a Comment