CRM

24. November, 2022

CRM za sodobna podjetja CRM je kratica za angleško besedno zvezo customer...