CRM

30. March, 2023

CRM za sodobna podjetja CRM je kratica za angleško besedno zvezo customer...