Odredbe i uslovi

Posljednje ažurirano: 23/11/2023

Prije korištenja https://dobernasvet.si (“Usluga”) kojom upravlja Dober nasvet (“mi”, “mi” ili “naš”), pažljivo pročitajte ove uslove korištenja (“Uslovi”, “Uslovi korištenja”) .

Vaš pristup i korištenje usluge uslovljeni su vašim prihvatanjem i poštivanjem ovih Uslova. Ovi Uslovi primjenjuju se na sve posjetitelje, korisnike i druge koji pristupaju ili koriste Uslugu.

Pristupanjem ili korištenjem usluge slažete se da ćete biti vezani ovim Uslovima. Ako se ne slažete sa bilo kojim dijelom Uslova, ne smijete pristupiti Usluzi.

Intelektualno vlasništvo

Usluga i njen originalni sadržaj, karakteristike i funkcionalnost su i ostaće isključivo vlasništvo Dober nasvet i njegovih davalaca licence.

Linkovi na druge web stranice

Naša usluga može sadržavati veze do web stranica ili usluga trećih strana koje nisu u vlasništvu ili pod kontrolom Dober nasvet.

Dober nasvet nema kontrolu i ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj, politiku privatnosti ili praksu web stranica ili usluga trećih strana. Nadalje potvrđujete i slažete se da Dober nasvet neće biti odgovoran, direktno ili indirektno, za bilo kakvu štetu ili gubitak koji je nastao ili navodno nastao kao rezultat ili u vezi s korištenjem ili oslanjanjem na bilo koji sadržaj, robu ili usluge dostupno na takvim ili putem web stranica ili usluga.

Savjetujemo vam da pročitate odredbe i uvjete i politiku privatnosti svih web stranica ili usluga trećih strana koje posjećujete.

Raskid

Možemo odmah prekinuti ili suspendovati pristup našoj usluzi bez prethodne najave ili odgovornosti iz bilo kojeg razloga, uključujući, ali ne ograničavajući se na, ako prekršite Uslove.

Sve odredbe Uslova koje po svojoj prirodi treba da opstanu nakon raskida, uključujući odredbe koje se odnose na vlasništvo, odricanje od garancije, obeštećenje i ograničenje odgovornosti, preživeće i nakon raskida.

Odricanje od odgovornosti

Uslugu koristite na vlastitu odgovornost. Usluga se pruža na osnovu “KAKVA JESTE” i “KAKO DOSTUPNO”. Usluga se pruža bez ikakvih izričitih ili implicitnih garancija, uključujući, ali ne ograničavajući se na implicirane garancije za prodaju, prikladnost za određenu svrhu, nekršenje ili normalan učinak.

Nadležni zakon

Ovi uslovi se uređuju i tumače u skladu sa zakonima Slovenije, bez obzira na njihove odredbe o sukobu zakona.

Naš propust da iskoristimo bilo koje pravo ili odredbu ovih Uslova neće se smatrati odricanjem od takvog prava. Ako sud utvrdi da je bilo koja odredba ovih Uslova nevažeća ili neprovediva, preostale odredbe ovih Uslova će ostati na snazi. Ovi Uslovi predstavljaju cjelokupni ugovor između nas u vezi s našom Uslugom i zamjenjuju i zamjenjuju sve prethodne sporazume koje možemo imati jedni s drugima u vezi s Uslugom.

Promjene

Zadržavamo pravo, prema vlastitom nahođenju, da promijenimo ili zamijenimo ove Uslove u bilo kojem trenutku. Ako je promjena materijalna, pokušat ćemo obavijestiti najmanje 30 dana prije nego što novi uslovi stupe na snagu. Odredit ćemo šta predstavlja materijalnu promjenu prema vlastitom nahođenju.

Nastavkom pristupa ili korištenja naše usluge nakon što ove promjene stupe na snagu, slažete se da ćete biti vezani izmijenjenim uslovima. Ako se ne slažete sa novim uslovima, prestanite da koristite uslugu.

Pišite nam

Ako imate bilo kakvih pitanja o ovim uslovima, kontaktirajte nas.