Image default
NovicePartnerji

Izterjava dolga: Učinkoviti načini za poplačilo terjatev

Izterjava dolga je proces, s katerim upnik poskuša doseči poplačilo svoje terjatve od dolžnika, ki zamuja s plačilom. Gre za pomemben, a pogosto neprijeten vidik poslovanja, ki zahteva dobro poznavanje pravnih postopkov in komunikacijskih veščin. V tem članku bomo podrobneje pogledali različne načine izterjave dolga ter njihove prednosti in slabosti.

Preventivni ukrepi za zmanjšanje tveganja neplačil

Še preden se spustimo v metode izterjave, je dobro poudariti pomen preventivnih ukrepov za zmanjšanje tveganja neplačil. Med te ukrepe sodijo:

 • Skrbna izbira poslovnih partnerjev in preverjanje njihove bonitetne ocene
 • Jasno določeni plačilni pogoji v pogodbah in računih
 • Redno spremljanje odprtih terjatev in takojšnje ukrepanje ob zamudah
 • Ponudba popustov za predčasno plačilo ali uporaba predplačil
 • Zavarovanje terjatev (npr. z bančno garancijo, menico, zastavno pravico)

S temi ukrepi lahko že v veliki meri zmanjšate tveganje, da bo sploh prišlo do potrebe po izterjavi dolga.

Izvensodna izterjava dolga

Kadar preventivni ukrepi niso zadostni in dolžnik kljub opominom ne poravna svojih obveznosti, je čas za začetek izterjave. Prva stopnja je praviloma izvensodna izterjava, ki vključuje:

 1. Telefonske opomine: Pokličite dolžnika in ga prijazno, a odločno spomnite na njegovo obveznost. Poskusite se dogovoriti za datum plačila ali obročno odplačilo dolga.
 2. Pisne opomine: Če telefonski opomini niso uspešni, pošljite dolžniku pisni opomin. V njem jasno navedite znesek dolga, datum zapadlosti in rok za plačilo. Opomin pošljite priporočeno s povratnico.
 3. Osebni obisk: V nekaterih primerih lahko osebni obisk pri dolžniku prinese boljše rezultate kot pisni ali telefonski opomini. Vendar bodite pri tem previdni in se izogibajte kakršnemukoli nasilju ali grožnjam.
 4. Angažiranje agencije za izterjavo: Če nimate časa ali znanja za izvensodno izterjavo, lahko najamete specializirano agencijo, ki bo to storila namesto vas. Agencije imajo običajno visoko uspešnost, vendar so njihove storitve tudi dražje.

Pri izvensodni izterjavi je ključno, da ohranite profesionalen in spoštljiv odnos do dolžnika. Hkrati bodite vztrajni in dosledni – redni opomini bodo dolžniku dali vedeti, da terjatve ne boste kar pozabili.

Izterjava dolga

Sodni postopki izterjave

Če izvensodna izterjava ni uspešna, je naslednji korak sprožitev sodnih postopkov. Najpogostejša sta:

 1. Izvršilni postopek: Temelji na izvršilnem naslovu (npr. pravnomočni sodbi, notarskem zapisu), ki ga pridobite v pravdnem postopku ali z neposredno izvršljivostjo. Na podlagi izvršilnega naslova lahko pri sodišču predlagate izvršbo na različne načine (rubež denarnih sredstev, premičnin, terjatev itd.).
 2. Postopek v sporu majhne vrednosti: Če vaša terjatev ne presega 2.000 EUR, lahko uporabite ta poenostavljen postopek. Zadevo lahko predstavite sami, brez odvetnika, sodišče pa mora izdati odločbo v 30 dneh od obravnave.

Sodni postopki so praviloma dolgotrajnejši in dražji od izvensodne izterjave, vendar dajejo upniku več možnosti za poplačilo terjatve, tudi proti volji dolžnika. Pred začetkom sodnih postopkov je vseeno priporočljivo pretehtati stroške in koristi ter se posvetovati s pravnim strokovnjakom.

Alternativno reševanje sporov

Poleg klasičnih sodnih poti obstajajo tudi alternativne metode reševanja sporov, ki so lahko učinkovite pri izterjavi dolgov:

 • Mediacija: S pomočjo nevtralnega mediatorja poskušata upnik in dolžnik doseči sporazum o poplačilu dolga. Mediacija je prostovoljna, hitrejša in cenejša od sodnih postopkov.
 • Arbitraža: Spor reši arbitražni senat na podlagi dogovora strank. Arbitražna odločba je dokončna in izvršljiva, postopek pa je hitrejši in bolj zaupen kot sodni postopek.
 • Izvensodna poravnava: Upnik in dolžnik lahko kadar koli skleneta sporazum o poplačilu dolga, npr. z znižanjem zneska, obročnim odplačilom, odpisom dela dolga itd. Tak dogovor je smiselno skleniti v obliki notarskega zapisa z neposredno izvršljivostjo.

Alternativne metode so pogosto spregledane, a lahko prinesejo dobre rezultate, zlasti če si stranki želita ohraniti poslovni odnos tudi v prihodnje.

Kdaj je izterjava dolga smiselna?

Čeprav je izterjava dolga zakonita pravica vsakega upnika, pa ni vedno ekonomsko smiselna. Pred začetkom postopkov je dobro pretehtati več dejavnikov:

 • Višina dolga: Ali znesek terjatve odtehta stroške in trud izterjave? Pri manjših dolgovih se morda splača razmisliti o odpisu.
 • Možnosti za poplačilo: Preverite premoženjsko stanje dolžnika in ocenite realne možnosti za poplačilo. Če je dolžnik insolventen, z izterjavo verjetno ne boste uspešni.
 • Pomen poslovnega odnosa: Če gre za dolgoletnega in pomembnega kupca, agresivna izterjava morda ni najboljša pot. Poskusite najti kompromis, ki bo sprejemljiv za obe strani.
 • Starost terjatve: Po določenem času (praviloma 5 let) terjatve zastarajo, kar pomeni, da jih pravno ni več mogoče izterjati. Zato je pomembno, da z izterjavo ne odlašate predolgo.

Če ocenite, da je izterjava dolga smiselna in potrebna, se je lotite odločno in sistematično. Več časa in truda kot boste vložili, večja je verjetnost, da boste prišli do poplačila svoje terjatve.

Izterjava dolga je posel, ne maščevanje

Pri izterjavi dolga je ključno, da ohranite trezno glavo in se osredotočite na svoj cilj – to je poplačilo terjatve. Ne gre za osebni spopad z dolžnikom ali za maščevanje, temveč za povsem legitimno poslovno aktivnost.

Hkrati bodite pripravljeni na dialog in kompromise. Morda boste morali pristati na delno poplačilo ali podaljšan rok plačila, a tudi to je boljše kot nič. Z malo potrpežljivosti, vztrajnosti in pametnega pristopa boste povečali svoje možnosti za uspeh pri izterjavi dolga. Srečno!