Image default
Izobraževanje

Covid

COVID, tveganje za vsako podjetje

Vsak s.p. in d.o.o. obvezno potrebuje strokovno oceno tveganja, ki upošteva vse dejavnike COVID epidemije. Na podlagi prilagojene ocene so izdana priporočila, ki nas usmerjajo k ukrepom, da zmanjšamo nevarnost in zaščitimo zdravje naših zaposlenih.

Kaj pravi zakon?

Temeljno načelo Zakona o varnosti in zdravju pri delu (v nadaljevanju: ZVZD-1) je zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcem v vseh okoliščinah in razmerah opravljanja dela.

V času trajanja pojava virusa SARS CoV-2 je potrebno sprejeti in izvajati dodatne ukrepe. Z njimi se v največji možni meri zagotavlja varno in zdravo delovno okolje v danih razmerah.

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi bioloških dejavnikov

Za vsako dejavnost, kjer obstaja tovrstno tveganje, je treba natančno določiti vrsto, stopnjo in trajanje izpostavljenosti delavcev z namenom, da se oceni tveganje za zdravje in varnost delavcev. Nato se določijo nujni ukrepi.

Delodajalec mora oceno tveganja obnavljati pri vsaki spremembi razmer, ki lahko vpliva na izpostavljenost delavcev biološkim dejavnikom. Ker je virus SARS-CoV-2 lahko kjerkoli, je obvezna nova ocena tveganja pri vseh delodajalcih, na vseh delovnih mestih.

Več na evarnost.net

Navodila in priporočila NIJZ

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so z namenom preprečevanje okužb z virusom SARS-CoV-2 pripravili prilagojena navodila in priporočila za izvajanje posameznih dejavnosti. To so storitvene dejavnosti, vrtci in šole, nega telesa, gostinstvo in turizem, prevoz, šport in ostalo.

Je med njimi tudi vaša dejavnost?

Oceni tveganje, zmanjšaj tveganje

Vsi, tako podjetja kot posamezniki, imamo odgovornost, da zaščitimo svoje zdravje in okolico.

V trenutnih razmerah se soočamo s številnimi izzivi, na katere nismo bili pripravljeni. Zato je ključno, da smo pozorni na vsakem koraku. Kratkoročnih posledic virusa se zdaj že dobro zavedamo, obstajajo pa še številna znana in manj znana dolgoročna tveganja, ki jih ne smemo zanemariti.

Zato imamo vsi veliko odgovornost. Od skupne predanosti in skrbi za varnost in zdravje ni odvisna samo prihodnost enega podjetja, ampak celotnega gospodarstva.

Ostanimo zdravi in previdni. Ohranimo pa tudi zdravo mero optimizma.

 

Avtorja: Gregor Vuk, Franjo Podgoršek (eVARNOST d.o.o.)