Image default
Izobraževanje

Požarna varnost

Požarna varnost

Požarna varnost je zelo pomemben dejavnik v delovnem procesu vsakega podjetja. Kot delodajalec ali lastnik objekta ste po zakonu dolžni zagotavljati požarno varnost objekta in usposobljenost zaposlenih za varstvo pred požarom.

Požarni red morajo imeti izdelan prav vsi lastniki ali uporabniki poslovnih, industrijskih ali stanovanjskih objektov.

 

Širok izbor storitev pri varnost.net

 • Izpit iz požarnega varstva
 • Kontrolni pregledi iz požarnega varstva
 • Izdelava ocene požarne ogroženosti
 • Požarni red z obveznimi prilogami
 • Izvedba vaje evakuacije
 • Izračun in določitev vrste ter številka gasilnih aparatov
 • Izdelava požarnih in evakuacijskih načrtov
 • Vodenje obveznih evidenc po zakonu

Požarni red

Lastniki ali uporabniki objektov morajo določiti požarni red, da preprečijo nastanek požara in izboljšajo požarno varnost.

Požarni načrt

Požarni načrt je grafični prikaz strukture objekta z označenimi nevarnostmi ter sistemi, napravami in sredstvi. Namenjen je preventivni in aktivni požarni zaščiti za zmanjševanje nevarnosti nastanka požara.

 

Dejavnosti požarne varnosti

Dejavnosti požarne varnosti so raziskovanje, izobraževanje in usposabljanje, načrtovanje ukrepov, nadziranje, tehnični nadzor vgrajenih sistemov požarne zaščite, itd. Izvajajo jih fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo predpisane pogodbe ali gasilske enote.

 

Ukrepi požarne varnosti

Ukrepe varstva pred požarom je potrebno načrtovati. To se začne že pri pripravi prostorskih aktov, graditvi objektov in ravnanju s požarno nevarnimi snovmi.

Obstajajo aktivni in preventivni ukrepi varstva pred požarom. Če pride do požara ga je potrebno omejiti in učinkovito pogasiti.

 

Požarna ogroženost

Pravilnik o požarni ogroženosti določa vrste ocen požarne ogroženosti, zavezance za izdelavo, stopnje požarne ogroženosti in metodologiji za izdelavo ocen. Ocene so izdelane v skladu s pravilnikom o izdelavi ocene požarne ogroženosti, predstavljajo podlago za načrtovanje in izvajanje splošnih ukrepov varstva pred požarom.

 

Stopnje požarne ogroženosti

Na podlagi končne ocene se določijo sledeče stopnje požarne ogroženosti:

 • Stopnja 1 – zelo majhna požarna ogroženost
 • Stopnja 2 – majhna požarna ogroženost
 • Stopnja 3 – srednja požarna ogroženost
 • Stopnja 4 – srednja do povečana požarna ogroženost
 • Stopnja 5 – velika požarna ogroženost
 • Stopnja 6 – zelo velika požarna ogroženost

 

Gasilni aparati

Pravilnik o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov določa merila za izbiro in namestitev gasilnih aparatov za začetno gašenje požarov kot obvezne opreme stavb glede na požarno nevarnost in površino.

Razvrščanje prostorov glede na požarno nevarnost

Za izbiro gasilnih aparatov se prostore razvršča v naslednje stopnje:

 • Majhna požarna nevarnost
 • Srednja požarna nevarnost
 • Velika požarna nevarnost