Image default
Izobraževanje

Varnost pri delu od doma med korono

Varnost pri delu od doma med korono

Delo in Covid – 19

Varnost pri delu od doma med in po koroni*  

Zaradi epidemije je delo od doma postala nova stalnica. Ste kot delodajalec storili  dovolj, da bo vaš delavec delal varno?  Po zakonu je delodajalec dolžan zagotavljati varne in zdrave pogoje ne glede na kraj, kjer  zaposleni opravlja delo. Toda kako to izvesti v času, ko sta gibanje in osebni stik omejena?  V času epidemije je čez noč ogromno zaposlenih ostalo doma, delodajalci pa so morali zelo  hitro sprejeti številne ukrepe, da bi zagotovili delo. Med drugim se je veliko delodajalcev  odločilo organizirati delo od doma. Ob vsem tem se je marsikdaj pozabilo na vse težave in  izzive, ki jih delo od doma prinaša, med drugim tudi na zagotavljanje varnosti in zdravja  delavcev, ki so morali začeti delati v na hitro improviziranih »domačih pisarnah«.  Delo od doma ima nekatere specifike, ki jih je potrebno upoštevati. Zaposleni si mora urediti  začasno delovno mesto doma tako, da mu bo v čim večji meri omogočalo nemoteno in  varno opravljanje službenih aktivnosti, delodajalec pa ga mora pri tem usmeriti. Delodajalce  bi moralo zato upravičeno skrbeti, kako zadostiti določilom zakona o varnosti in zdravju pri  delu glede tega kako zagotoviti ustrezne pogoje delavcu v spremenjenih razmerah. Kajti, če  delavec nima ustrezno urejenih delovnih razmer za varno delo ali ni seznanjen z varnostnimi  ukrepi, lahko delo tudi odkloni. Zato je delodajalec odgovoren za vse ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev varnosti in  zdravja vseh oseb, ki so navzoče v delovnem procesu, to so lahko poleg delavca tudi druge  osebe, ki so lahko doma, torej otroci, starejši, oziroma osebe, ki v času, ko delavec dela od  doma sobivajo v prostoru. Med delodajalčeve odgovornosti sodijo preprečevanje,  obvladovanje in odpravljanje nevarnosti pri delu. Po zakonu je delodajalec dolžan delavce  obveščati, delo ustrezno organizirati, usposabljati zaposlene ob spremembi v delovnem  procesu ter zagotoviti materialna sredstva za varno izvajanje dela.  Čas epidemije je za nami, nekateri delavci še vedno delajo od doma, drugi so se vrnili nazaj  na delovna mesta. Iz situacije, ki je nastala ob ostrih ukrepih za preprečevanje širjenja virusa  smo se vsi nekaj naučili, hkrati pa tudi zaznali določene težave in pomanjkljivosti pri  ustreznem obvladovanju dela na domu. Pridobljene izkušnje in znanje lahko učinkovito  vnesemo v delovno okolje in se pripravimo na morebitne ponovne podobne izzive.  Primer dobre prakse Franjo Podgoršek:  

Kot varnosti inženir v podjetju eVARNOST d.o.o. sem se v času epidemije intenzivno lotil  problema kako zagotoviti delavcem, ki delajo od doma ukrepe za varno delo. Pripravil sem  izobraževanje, navodila za varno delo od doma ter samooceno tveganja za delavca, vse  skupaj sem poimenoval eVarnost seminar. Seminar je bil zasnovan tako, da je možen  dostop do vsebine prek spleta, samoocena tveganja pa je bila zasnovana tako, da opozori  delavca, ki jo izvede, kaj pri delu od doma lahko predstavlja oziroma ogroža njegovo  zdravje. Podaja je tudi zahteva, da delavec o rezultatih samoocene tveganja obvesti  delodajalca, ki mora zagotoviti ustrezne ukrepe.  

Kaj pokriva seminar eVarnost za delo od doma?  

Seminar eVarnost zaobjema vse temelje varnega bivanja v službenem ekosistemu. Pri tem  upošteva zakon o varnosti in zdravju pri delu, pravilnik za delo s slikovnim zaslonom,  pravilnik za zagotavljanje VZD za delavce na delovnih mestih ter požarno varnost in druge  vidike varnosti.  

S pomočjo tega seminarja je možno delo od doma enostavneje urediti in zagotoviti, da je  bolj varno. Višja stopnja varnosti pa kot vemo zmanjšuje stroške. Nove situacije s katerimi  smo se morali soočiti zaradi velike korona epidemije za vse nas prinašajo dologoročne  spremembe v razmišljanju in nova tveganja, ki jih moramo prepoznati, omejiti in nanje  prilagoditi delovne procese.  

Kdo od delodajalcev je sprejel ustrezne ukrepe za zagotavljanje VZD v novih pogojih?  

Ker je nepredvidena situacija postavila življenjske in delovne navade Slovencev na glavo,  delodajalci v kratkem času niso uspeli urediti vseh ukrepov, kar je razumljivo, saj so bili v  ospredju izzivi glede reševanjem poslovanja in delovnih mest.  

Potrebno se je zavedati, da do sedaj še nismo bili soočeni s podobno situacijo, zato niso  obstajale primerne rešitve za varno delo od doma, ki bi ga lahko vzpostavili v izrednih  razmerah epidemije, ko so stiki med ljudmi zelo omejeni.  

Seminar eVarnost je program, ki je lahko odgovor na omejitve ob epidemiji, saj omogoča, da  se veliko aktivnosti izvede preko spleta, na daljavo. Delodajalec lahko usposobi  zaposlenega za varno delo in ga seznani s smernicami, ga pouči o ukrepih za zagotavljanje 

VZD pri delu od doma. Zaposleni samostojno oceni tveganje, ki mu je izpostavljen ter  delodajalca seznani s pomanjkljivostmi, ki jih lahko ta nato uredi.  

Kako oceniti tveganja za delo od doma?  

Inovativno, hitro in preprosto kot klik!  

Vprašalnik za samooceno je enostaven, prilagojen zaposlenemu, da ga lahko enostavno  izpolni.  

Delodajalec s pomočjo strokovega delavca – varnostnega inženirja pripravi dodatna  navodila za varno delo glede na samooceno pogojev za varno delo, predpiše ukrepe in  korekcije, tako da zaposleni uredi domač prostor v prijetno in varno pisarno. Vse to je  mogoče urediti na daljavo.  

Čeprav se sliši zahtevno, je z ustrezno strokovno podlago in svetovanjem enostavno  zadostili vsem zahtevam, kriterijem in izzivom.  

Je tak način primeren za vsa podjetja?  

Seminar eVarnost je rešitev za vsa podjetja, tako mala kot velika, ki so ali še bodo napotila  delavce na delo od doma. Je v pomoč pri odgovorih na sprašanja, kako naj delodajalci  zagotovijo zakonsko zahtevano delavčevo pravico do varnega in zdravega delovnega okolja.  Ker se načini dela korenito spreminjajo in z njimi tudi varnostni standardi, morajo temu slediti  tudi novi načini zagotavljanja varnosti. Naloga varnostnega inženirja je, da skrbi za varnost  in zdravje delavcev, kako uspešen je pri tem, je odvisno predvsem od tega kako daleč v  prihodnost zre in od njegove zmožnosti predvidevanja ter od ljudi in njihovega odnosa do  samih sebe.  

Avtorja: Franjo Podgoršek in Gregor Vuk (eVARNOST d.o.o.)  

*Vsebina članka je bila prvotno objavljena v strokovni reviji iz področja varnosti in zdravja pri delu.