Image default
Dom in vrt

Zakaj je kmetijska mehanizacija pomembna?

Kmetijska mehanizacija je ključni vložek za pridelavo kmetijskih pridelkov in je bila v preteklosti v nekaterih državah glede razvoja zanemarjena. Dejavniki, ki zmanjšujejo razpoložljivost kmetijske moči ogrožajo sposobnost obdelovanja zadostne količine zemlje in so že dolgo priznani kot vir revščine, zlasti v podsaharski Afriki.

Povečanje oskrbe kmetijstva

Z električno energijo pomeni, da je mogoče opraviti več nalog ob pravem času in obdelovati večje površine za pridelavo večjih količin pridelkov ob ohranjanju naravnih virov. Uporaba novih okolju prijaznih tehnologij omogoča kmetom učinkovitejšo pridelavo pridelkov z manjšo porabo energije.

Trajnostna kmetijska mehanizacija lahko pomembno prispeva tudi k razvoju vrednostnih verig in prehranskih sistemov, saj ima potencial za povečanje učinkovitosti in okolju prijaznejše dejavnosti po žetvi, predelavi in trženju.

Povečanje stopnje mehanizacije ne pomeni nujno velikih vlaganj v traktorje in druge stroje. Kmetje morajo izbrati najustreznejši vir energije za vsako delo, ki ga je treba opraviti – odvisno pa je tudi od tega, kdo ga opravlja. Raven mehanizacije naj učinkovito zadosti vsem potrebam. Ženske igrajo pomembno vlogo v številnih kmetijskih skupnostih, v nekaterih državah pa do 80% celotne kmetijske delovne sile predstavljajo ženske.

To pomeni, da je treba vire energije (človeške, živalske ali motorne) prilagoditi takšnim potrebam z ergonomskega, družbenega, kulturnega in ekonomskega vidika. Zmanjšanje napora je ključni element trajnostne mehanizacije in prispeva k zmanjšanju težke delovne obremenitve žensk z upoštevanjem tehnologij, ki ustrezajo njihovim potrebam in izboljšanjem dostopa do ustreznih oblik kmetijske moči.

Nižji stroški dela

Kmetijski stroji lahko naredijo več za enake stroške dejavnosti. Vendar se tega najbolje zavedate, ko se ukvarjate z intenzivnim ali obsežnim kmetovanjem. Z mehanizacijo močno znižate stroške proizvodnje.

Povečanje produktivnosti

S kmetijsko mehanizacijo lahko kmetijske postopke izvajate veliko hitreje. To pomeni, da lahko opravite več dela v krajšem časovnem obdobju.

Večji donos

Tipičen primer je sajenje koruze in drugih žit. Populacija rastlin je ključna za doseganje dobrih pridelkov. Z uporabo sadilnikov lahko dosežete večjo populacijo rastlin na površino. Pravilne in enotne razdalje sajenja je težko doseči z ročnim delom. Zadeva se zelo izboljša s sejalnico.

Pomaga komercialnemu kmetijstvu

Kmetijska mehanizacija vas premakne iz samooskrbnega kmetijstva v komercialno. Z intenzivnostjo in nivojem proizvodnje mehanizacija znižuje stroške in izboljšuje učinkovitost. Ti so ključni komercialno kmetijo.

Izboljšave v kmetijski tehnologiji

Uporaba mehaniziranega namakanja je močno izboljšala pridelavo pridelkov. To je boljši način za zagotovitev, da so pridelki po potrebi oskrbljeni z dovolj vode in rastlinskih hranil. Izdelava gred je zelo natančno izvedena z  kmetijsko mehanizacijo.

Povečanje razpoložljivosti delovne sile

Kjer ni dovolj človeške delovne sile je sigurno boljša uporaba strojev. Kmetijska mehanizacija lahko povzroči tudi manjšo potrebo števila ljudi na kmetijah. Presežek delovne sile pa je lahko na voljo za druge gospodarske dejavnosti.

Zaščita pred kemikalijami

V tipičnem primeru uporabe agrokemikalij, bodisi za namene zatiranja plevela ali škodljivcev, so kmetje lahko izpostavljeni tem kemikalijam. Slabo ravnanje s temi agrokemikalijami med uporabo je lahko zelo škodljivo. Z uporabo mehanizacije pa to opravijo stroji.