Image default
Izobraževanje

Bralno razumevanje v angleščini

Kako izboljšati bralno razumevanje v angleščini?

Preverjanje znanja angleškega jezika v osnovni in srednji šoli vključuje tudi naloge, s katerimi se preverja bralno razumevanje. Takšna naloga pa je tudi pomemben del maturitetnega preizkusa, ki ga opravljajo srednješolci na koncu šolanja. Učenje angleščine je zato dobro dopolniti z vajami iz razumevanja angleških besed v kontekstu in sposobnosti prepoznavanja ključnih informacij.

Zbrali smo nekaj nasvetov, kako izboljšati bralno razumevanje.

Pozorno preberite besedilo

Besedilo ali članek najprej preberite in si ustvarite vtis o njegovi vsebini, nato pa skušajte prepoznati glavne ideje ali najpomembnejše informacije.

V enem stavku povzemite temo besedila ali pa med branjem poudarite/podčrtajte ključne besede.

Poiščite neznane besede

V besedilu si lahko podčrtate neznane besede in prevod nato poiščete v slovarju. Priporočamo, da se besede učite v stavkih, saj si jih tako hitreje zapomnite in naučite rabe v različnih povedih. Če si zapišete le prevod, je lahko ta napačen, saj se spreminja glede na kontekst, pa tudi zapomnili si ga boste mnogo težje.

Obnova v dialogu

Odlična vaja, ki bo krepila ne le vašo sposobnost bralnega razumevanja, ampak tudi komunikacije, je igra dialoga, ki jo lahko odigrate s svojim prijateljem ali družinskim članom. Naj se vaš sogovornik pretvarja, da je novinar, in zapiše vprašanja o vsebini prebranega, vi pa na vprašanja odgovarjate in nato vlogi zamenjata. Lahko si tudi sami zapišete vprašanja na kartice in nato odgovarjate na njih. Tako boste obnavljali vsebino, vadili stavčne strukture, svojo izgovarjavo …

Tisti na višjih stopnjah si lahko kot dodaten izziv napišete neznane besede, ki ste jih našli v besedilu, in jih poskušate vključiti v vprašanja ali odgovore. Tako ponovite pomen in rabo teh besed.

Branje člankov, knjig …

V prostem času berite v angleščini. Na začetnih stopnjah so priporočljive pravljice in knjige z vsebino in jezikovnimi strukturami, ki so primerne za to stopnjo, kasneje pa si zastavite izziv in izberite tudi zahtevnejšo knjigo.

Veliko angleških knjig je opremljenih s številnimi zabavnimi in zanimivimi nalogami na zadnjih straneh, ki vam bodo pomagale pri obnovi in izboljšanju bralnega razumevanja.

Učenje angleščine ni le učenje slovničnih pravil in besed, zato moramo k učenju pristopiti celostno in vključiti zabavo. Z različnimi pristopi k učenju bomo krepili svojo samozavest pisanja, branja in govorjenja v angleščini.